LFW 2018 BRAND AMBASSADOR

MIMIE PHOUNSAP PHONNYOTHA

Mimie Phounsap Phonnyotha

Lao Fashion Week is proud to announce Mimie Phounsap Phonyotha - Miss International Laos 2017 as the Brand Ambassador of LFW2018 and Lao Young Designers Project. Mimie has been active in modeling and showbiz industries in Laos since the past few years and have gained recognitions from various prestigious stages. Since the past many years, she has also been active in many charity projects and has been also named as the Brand Ambassador of the active Hand In Hand project that contributes educational helps to various schools in remote areas in Laos. ລາວແຟຊັ້ນວີກ ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທູດວັດທະນະທຳປະຈຳປີ 2018 ຂອງລາວແຟຊັ້ນວີກ ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມນັກອອກແບບຫນູ່ມນ້ອຍຂອງລາວ ແມ່ນ ນ້ອງ ມິມີ່ ພູນຊັບ ພົນໂຍທາ - ຜູ້ຄອງຕຳແຫນ່ງ ມິດສ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ລາວ ປະຈຳປີ 2017. ມິມີ່ ໄດ້ມີບົດບາດໃນວົງການແຟຊັ້ນ ແລະ ບັນເທີງ ໃນລາວ ໃນໄລຍະສາມປີຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ມີຜົນງານຫລາກຫລາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ມີມີ່ ຍັງໄດ້ມີບົດບາດ ແລະ ສ່ວນຮ່ວມໃນບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ການກຸສົນຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ຮັບເລືອກເປັນທູດວັດທະນະທຳຂອງໂຄງການ ໃຈຮ່ວມໃຈ ທີ່ມີບົດບາດໂດດເດັ່ນ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນການອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກໃນທົ່ວປະເທດລາວ.